Všeobecný souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR

Společnost HFS s.r.o., se sídlem Koněvova 2442/150, 130 00 Praha 3, IČ: 61506681  (dále také „HFS“) zpracovává vaše osobní údaje, tedy jakékoliv údaje, které jsou způsobilé přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu, za následujících podmínek:
      -     kategoriemi údajů jsou zejména: jméno, příjmení, datum narození, adresa,
            telefonické a emailové spojení, doklady o příjmech a výdajích, doklady totožnosti,    
            platební údaje,  doklady spojené s bydlením nebo ubytováním.

HFS se zavazuje všechny osobní údaje chránit. Bez výslovného souhlasu je nepředá ke zpracování třetí osobě, není-li to nutné ke splnění jeho zákonných nebo smluvních povinností.